Скарга на дії посадових осіб Національного банку України

13.09.2015 12:56

На даний час, наша Держава, в умовах воєнного часу, знаходиться у скрутному економічному становищі. Але підприємства з урахуванням реалій сьогодення: громадська війна та війна з агресором, політична та економічна кризи, податковий та адміністративний тиск, незважаючи ні нащо намагаються всіляко «виживати», у тому числі, і за рахунок ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Національний банк України, як регулятор грошової політики України, постійно вводить нові обмеження, правила, які визначають умови ведення підприємствами України взаєморозрахунків по зовнішньоекономічній діяльності з нерезидентами. Останніми були постанови Правління НБУ № 581 від 03.09.2015 р. «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», №593 від 09.09.2015 р. «Про затвердження Змін до постанови Правління НБУ від 03.09.2015 р. №581», якими були визначені критерії та умови, за яких підприємства мають змогу купувати іноземну валюту/здійснювати розрахунки у гривні задля виконання своїх зобов’язань з нерезидентами. Зазначені критерії є визначеними, чіткими та такими, що не підлягають додатковому тлумаченню, як зі сторони підприємств, так і зі сторони державних органів влади та посадових осіб.

Введення зазначених обмежень протирічить цивільному, господарському законодавству та міжнародному приватному праву, адже, вводить додаткові, а іноді і не можливі, умови щодо розрахунків, що призводить до порушення національними підприємствами зобов’язань перед іноземними партнерами та зриву строків поставки. Приклад тому – додаткове обмеження щодо розрахунків за ввезені товари, митне оформлення по яким було проведено до 1 січня 2014 р.

Не дивлячись на те, що вказанні додаткові обмеження на валютному ринку України йдуть у розріз із законодавством, створюють тиск і навантаження на підприємців, останні ще й стикаються з протиправними діями зі сторони посадових осіб НБУ, які створюють додаткові труднощі при купівлі валюти та здійснення розрахунків у гривні за зовнішньоекономічною діяльністю. Посадові особи НБУ, проявляючи заангажоване ставлення, вимагають від уповноважених банків та підприємців надання додаткових, нічим не передбачених, довідок та документів. Зазначені дії дають нам змогу стверджувати про появу нової корупційної схеми в державному апараті.

Безграмотність та нахабство вищих посадовців НБУ не узгоджується з сьогоденними реаліями. Посадові особи НБУ, бажаючи отримати неправомірну вигоду, вчиняють щодо підприємств злочинні дії щодо незаконного блокування заявок обслуговуючих банків по покупці валюти для своїх клієнтів.

Зазначені дії проявляються у наступному, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза організував чітку схему — повертає уповноваженим банкам заявки, які здійснюються в інтересах клієнтів, на покупку іноземної валюти без пояснення причин відмови, вигадуючи штучні неіснуючі недоліки в документах (умови надання яких не передбачені жодним нормативно-правовим актом), які надходять разом з заявкою обслуговуючого банку. В свою чергу, він дає підлеглим прямі вказівки повертати всі заявки без вагомих на то причин наголошуючи, що у нього немає документальних підстав для відмови, але на його особисту думку ці заявки є підозрілими.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, вбачаємо злочинний намір Ігоря Берези з отримання додаткової винагороди за усунення штучних перешкод в підтвердження заявок на купівлю валюти, адже, зазначена особа своїми діями підтверджує наявність ангажованого ставлення.

Із-за вказаних дій посадових осіб НБУ підприємствами порушуються вимоги зовнішньоекономічних контрактів в частині строків і порядку розрахунків, у зв’язку з чим, відповідно до умов контрактів будуть застосовані великі штрафні санкції, неустойки та пені. Підприємства не в змозі виконати поточні зобов’язання перед іноземними партнерами, а тому з нами розривають будь-які відносини, у в тому числі і на майбутнє. Іноземні підприємства, слідкуючи за ситуацією на України, с метою захисту своїх активів переходять на роботу з нами лише за умови 100 – відсоткової предоплати за поставлені товари, а зазначене практично є неможливим з нашої сторони, адже є перепони зі сторони високопосадовців.

Подібна ситуація призведе до масового банкрутства підприємств, звільнення працівників та закриття свого бізнесу на території нашої Держави, переходу у тіньовий ринок економіки, адже Держава, через незаконні дії посадових осіб НБУ не в змозі виконати свої зобов’язання щодо захисту інтересів підприємців – платників податків.

Враховуючи вищевикладене:

ПРОСИМО:

  1. Провести перевірку законності дій директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігоря Берези та працівників його департаменту щодо створення штучних умов по відмові в задоволені заявок в купівлі іноземної валюти.
  2. За результатами проведеної перевірки притягнути винних осіб до відповідальності.

З повагою,

Асоціація підприємців України